PRE WASH

PRE WASH
Sredstvo za pretpranje i pranje vozila u autopraonicama

CLASSIC Pre Wash je djelotvorno, alkalno sredstvo za čišćenje kod pretpranja vozila u praonicama. Otapa i razgrađuje tvrdokornu prljavštinu brzo i pouzdano. Može se koristiti i kao pjena, a štiti lak i kad se koristi koncentriran. Efikasno uklanja insekte.CLASSIC Pre Wash se koristi kao sredstvo za pretpranje i pranje vozila u praonicama. Također se može upotrijebiti kao sredstvo za odstranjivanje insekata ili kao alkalna pjena.U djelu automatske praone za pretpranje: podesiti cirkulaciju vode na pH vrijednost 10 sa CLASSIC Pre Wash. Ne smije se osušiti.U djelu automatske praone za čišćenje naplataka i kotača: koristiti sredstvo za čišćenje razrjeđeno u omjeru najmanje 1:4. Nakon kratkog vremena raspršiti visokotlačnim uređajem. Kod ručnog čišćenja naplataka dovoljno je razrijediti u omjeru 1:10.
Kod428298712