SYMPAFIX

SYMPAFIX
Sredstvo za uklanjanje vapnenca u aparatima za kavu

Sredstvo za uklanjanje taloga vapnenca i vodenog kamenca u aparatima za kavu kao i u svim aparatima za kuhanje i pripremu vruće vode. Tekuća kisela otopina crvene boje koja nagriza i ima jaki prodorni miris. Ne smije se zagrijavati iznad 60° C. Aparat se vodom napuni do visine vapnenog taloga, a zatim se doda 80-125 ml SYMPAFIX-a. Otopina se zagrije u aparatu na 50-60° C i ostavi da sredstvo djeluje cca 30 minuta. Kod aparata za kavu pustiti da tekućina još jednom proteče kroz aparat. Kisela otopina se upotrebljava ovisno o stupnju ovapnjenja (raspoznaje se po nagloj promjeni boje iz crvene u slabo narančastu do žutu boju). Po potrebi ponoviti postupak odstranjivanja, ako još ima nataloženog vapnenca. Nakon odstranjivanja vapnenca isprati više puta pitkom vodom odnosno pustiti da voda proteče kroz aparat, sve dok se ne uklone i zadnji ostaci sredstva za odstranjivanje vapnenca.
Kod426040014