CLARAMAT Regeneracijska sol

CLARAMAT Regeneracijska sol
Regeneracijska sol

Regeneracijska sol za regeneraciju i omekšavanje vode u sustavu.Visoka kvaliteta regeneracije i omekšavanja vode kod sistema sa ionskom izmjenom,jamči efikasnost metode.CLARAMAT® tabletirana solzadovoljava u potpunosti visoke zahtjeve popitanju tehničkih standarda u modernom procesu ionske izmjene. Postiže vrhumska rezultate popitanju omekšavanja vode. Omogućava dugotrajnu eksploataciju sustava zahavljujući prevenciji nakupljanja kamenca. Kao posljedica svega navedenog ostvaruju se uštede u potrošnji deterdženata.
Kod28342